Sözlükte "etkinlik" ne demek?

1. Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet, aktivite.
2. Bir kimsenin, grubun çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.
3. Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliğietkinlik

Etkinlik kelimesinin ingilizcesi

n. activity, efficiency, forcefulness, operation, strength, trenchancy

İlgili olabilecek başlıklar

Etki nedir?
Etkinlikölçer nedir?